Հիմա 226  հյուր և 0 գրանցված են օնլայն

contact 1 min093 33 73 94                                                    
email min  info@mathnet.am                                                
gre sat

Հատած կոն

Հատած կոնի ծնորդներ

Հատած կոնի կողմնային մակերևույթ

Հատած կոնի կողմնային մակերևույթի մակերեսը

Հատած կոնի լրիվ մակերևույթի մակերեսը

Հատած կոնի ծավալը

 

 Կոնն իր առանցքին ուղղահայաց հարթությամբ հատելիս տրոհվում է կոնի և հատած կոնի: Սկզբնական կոնի հիմքը և հատույթում առաջացած շրջանը կոչվում են հատած կոնի հիմքեր,  իսկ նրանց կենտրոնները միացնող հատվածը` հատած կոնի բարձրություն:

t 11 1

♦ Կոնի ծնորդների այն հատվածները, որոնք ընկած են հիմքերի միջև, կոչվում են հատած կոնի ծնորդներ:

♦ Կոնական մակերևույթի այն մասը, որը սահմանափակում է հատած կոնը, կոչվում է հատած կոնի կողմնային մակերևույթ:

t 11 2

♦ Հատած կոնի կողմնային մակերևույթի մակերեսը` Sկողմ․=\(\pi \left( {R + {R_1}} \right)\,l\), որտեղ l-ը հատած կոնի ծնորդն է, իսկ R-ը և R1-ը` հիմքերի շառավիղները:

t 11 3 0

♦ Հատած կոնի լրիվ մակերևույթի մակերեսը հավասար է կողմնային մակերևույթի և հիմքերի մակերեսների գումարին` Sլրիվ=\(\pi \left( {R + {R_1}} \right)\,l + \pi {R^2} + \pi R_1^2\):

t 11 3

♦ H բարձրությամբ և R1 ու R2 հիմքերի շառավիղներով հատած կոնի ծավալը հաշվվում է հետևյալ բանաձևով. \(V = \frac{1}{3}H(\pi {R^2} + \pi R_1^2 + \pi RR_1^{})\):

 

Տարածաչափություն

 

 

Մուտքկամ գրանցում

you

ԳրանցումՄուտք

Նրանքսիրում են mathnet.am-ը

Հեղինակիվիդեոները

youtube

top