contact 1 min093 33 73 94                                                    
email min  info@mathnet.am                                                
gre sat

Վճարովի բաժին (Օգտվելու ձևը տես այստեղ)

 1․ Մաթեմատիկական ինդուկցիայի մեթոդը

2․ Թվային հաջորդականություններ

3․ Մոնոտոն հաջորդականություններ

4․ Ֆունդամենտալ հաջորդականություններ, Կոշու հայտանիշը

5․ Հաջորդականությունների սահմանների հաշվում

6․ 

7․ 

 

you

ԳրանցումՄուտք

Նրանքսիրում են mathnet.am-ը

Հեղինակիվիդեոները

youtube

top