contact 1 min093 33 73 94                                                    
email min  info@mathnet.am                                                
gre sat

1․ Մաթեմատիկական ինդուկցիայի մեթոդը

2․ Թվային հաջորդականություններ

3․ Մոնոտոն հաջորդականություններ

4․ Ֆունդամենտալ հաջորդականություններ, Կոշու հայտանիշը

5․ Հաջորդականությունների սահմանների հաշվում

6․ 

7․ 

 

you

ԳրանցումՄուտք

Նրանքսիրում են mathnet.am-ը

Հեղինակիվիդեոները

youtube

top